Botulism - ha kontroll på ditt grovfoder

Nyligen fick 10 ponnyer i Skåne avlivas efter att de drabbats av den fruktade sjukdomen botulism. Hästarna hade utfodrats med hösilage från en nyöppnad hösilagebal som sannolikt har innehållit jordrester eller kadaver vilket i kombination med fukt och värme utgör en utmärkt tillväxtmiljö för bakterien Clostridium botulinum som orsakar botulism. Sjukdomsförloppet är ofta snabbt, mellan 48-72 h, och dramatiskt med dödlig utgång särskilt för de hästar som inte är vaccinerade. Dödligheten uppskattas till 90 %. Bakterien Clostridium botulinum bildar nervgiftet botulinumtoxin som orsakar förlamning och hästar är extremt känsliga för detta potenta gift. Sjukdomssymptomen kan yttra sig som muskeldarrningar, stel eller vinglig gång, svårighet att äta och svälja med följd att fodret rinner ut genom näsborrarna samt nedsatt muskelspänning i tunga och svans. Förlamningen tilltar mer och mer och orsakar tillslut kvävning på grund av att förlamningen angriper andningsmuskulaturen. Ofta har dock hästen avlivats av djurskyddsskäl innan det har gått så långt.

Att tänka på för dig som utfodrar med hösilage:

- Noggrann skörd med hög stubb och ultraljud på traktorerna som skrämmer bort djur ur gräset vid huggning. Eventuell tillsats av clostridiehämmande medel.

- Förvara balarna så att inte fåglar och gnagare har möjlighet att ta hål på plasten. Försiktig hantering vid förflyttning så inte plasten skadas. Använd instrument för kontroll av balens lufttäthet innan öppning.

- Kontrollera balen noggrant vid öppning. Den ska dofta friskt och syrligt, botulinumtoxin ör luktfritt och kan ej upptäckas på detta sätt. Kassera omedelbart balar med kadaverrester, mögel, jordrester eller dålig lukt.

- Köp inte in större hösilagebalar än att stallet kan göra slut på dem inom 3-4 dagar. Tidsintervallet kan variera både uppåt och nedåt beroende på yttertemperaturen. Vintertid håller balarna längre än vad de gör sommartid när det är varmt ute.

- Tänk på att det tar 10 veckor att få fullgott skydd vid vaccinering mot botulism! Grundvaccinationen omfattar tre vaccinationer med fyra veckors mellanrum och två veckor efter sista injektionen kan hästen förväntas vara fullt skyddad.

 

För den som önskar mer information om hösilage eller hjälp med utfodringsrutiner vid användande av hösilage går det bra att kontakta oss så hjälper vi till med att svara på era frågor!

11 feb 2015