Tjänster

Utbildning/Tillridning/Försäljning

Vi tar emot träningsponnyer och -hästar för utbildning, förädling och försäljning. Vi kan bland annat hjälpa till med inridning, tillridning, matchning mot 3-årstest, kvalitetstävlan och championat. Din ponny/häst får ett individuellt träningsupplägg för att nå de mål du har satt upp samt professionell hantering och omvårdnad under hela vistelsen.

Träning 300 kr/gång

Om du vill ha din häst tränad på hemmaplan tillkommer milersättning

Paketpriser erbjuds vid bokning av längre träningsperioder, kontakta oss för prisuppgift

Vid bokning av en längre sammanhållen träningsperiod med uppstallning hos oss tillkommer uppstallningsavgift

Olika typer av samarbeten kan också vara aktuellt, du är välkommen med din förfrågan! 

Träning av ekipage

45 min 300 kr

Milersättning tillkommer när vi åker ut till er.

Vi kan även hjälpa till med målinriktade och prestationsgynnande träningsupplägg för dig och din ponny/häst samt mental träning och coachning under tävling. Det går också bra att boka oss för kurser och föreläsningar. Kontakta oss för mer information och prisuppgift!

Foderrådgivning

En väl balanserad och uträknad foderstat är nödvändig i all form av hästverksamhet, vare sig det gäller avel, hobbyridning eller tävling på elitnivå. Att hästens näringsbehov täcks upp via fodret är av yttersta vikt för att hästen ska fungera på ett tillfredsställande sätt och må bra. Vi balanserar och beräknar foderstater till alla typer av hästar och har stor erfarenhet av utfodring av fånghästar.

En väl avvägd och korrekt uträknad foderstat med rådgivning och uppföljning 400 kr

Rehabilitering häst

Har din häst råkat ut för en olycka med lång och omfattande efterföljande konvalescens som är svår att sköta på egen hand? Vi har möjlighet att ta emot rehabhästar på vår anläggning med promenadavstånd till hästklinik med välutbildad och kompetent personal. Vi kan erbjuda en lugn miljö i box eller lösdrift och anpassar servicenivån efter just din hästs behov och dina önskemål.

Från 300 kr/dygn

Kontakta oss för individuell prisuppgift!

Juridisk rådgivning häst

Hästar omfattas av mycket lagar och regler och det är lätt att begå misstag vid hästköp, uppstallning, medryttarskap, fodervärdsförhållanden etc. Hos oss kan du få hjälp med upprättande av avtal för hästköp/-försäljning, hyra av stallplats eller uthyrning av stallplats, ingående av fodervärdsavtal med mer. Vi kan också erbjuda rådgivning och coachning genom hela ditt hästköp, från identifiering av lämpligt köpeobjekt till provridning, veterinärbesiktning och avtalsskrivning. Att köpa häst kan vara en av de största och viktigaste affärerna du gör i ditt liv och därför är det viktigt att det blir rätt och känns bra hela vägen!